Chrisfit

Tijden Buikspiertraining aangepast

17 mei 2017

Het Buikspierhalfuur van 19.30 – 20.00 uur op dinsdag en donderdag is komen te vervallen.
Na de zomer zullen we dit tweede halfuur weer aan het rooster toevoegen.
De Buikspiertraining op dinsdag en donderdag van 19.00 – 19.30 uur blijft voor jullie op het rooster staan.